Çalıştığımız vergi danışmanlık ve denetim hizmetleri firmalarımız, işletmelerin doğru zamanda doğru kararlar alarak iş planlarıyla vergi uygulamalarının uyumlu hale getirilmesine destek olmaktadır.

Verilen diğer hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

• Uluslararası Vergi Danışmanlık ve Vergi Planlaması Hizmetleri,
• Yürürlükteki mevzuat ve Genel Kabul Gören Muhasebe İlkelerine uygun olarak yasal defter kayıtlarının tutulması,
• Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri,
• Muhasebe sistemi kurulum ve revizyon hizmetleri,
• Vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve onaylanması,
• Muhasebe destek hizmetleri
• Muhasebe iş ve işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması,
• Kontrol ve Revizyon hizmetleri,
• Bilirkişilik hizmetleri
• Yürürlükteki mevzuata uygun olarak bordroların düzenlenmesi,
• Sosyal Güvenlik Kurumu aylık prim bildirgelerinin düzenlenmesi, diğer Sosyal Güvenlik
Kurumu bildirimlerinin yapılması
• Yerel Vergi Mevzuatına ilişkin danışmanlık ve denetim hizmetleri,
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında mali iş ve işlemlerin vergisel açıdan değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetleri,
• Transfer Fiyatlandırması uygulamasına ilişkin danışmanlık, kapsamlı analiz ve raporlama hizmetleri,
• Uygunluk ve Risk denetimi (Due Diligence) hizmetleri
• Mali idare ve mükellef ilişkilerinde (uzlaşma, ihtilaflar vb.) teknik destek hizmetleri.

 

2015 Çalışma İzni Harç tutarları açıklanmıştır. www.csgb.gov.tr .

Yabancıların Türkiye'de alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.