Türkiye; Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun arasında ticari açıdan kilit bir lokasyonda bulunmakla beraber uzun bir süredir yabancı yatırımcıların gözdesi olmaktadır. Bu nedenle global firmalar Türkiye’nin önde gelen şehirlerinde ofis ya da irtibat bürosu açmaktadır. Buradan hareketle, Türkiye’de yatırım yapacak kişi ve kuruluşlar için kolaylık olması açısından sektörün köklü firmaları ile çözüm ortaklıkları yürütmekteyiz.

Söz konusu firmaların sağladığı hizmetlerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

• Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluş hizmetleri
• İrtibat bürosu kuruluş işlemleri
• Şirket ana sözleşmesi değişiklik işlemleri (Adres Değişikliği, Nev’i değişikliği, Hisse Devri vb.)
• Şirket tasfiye işlemleri
• Yerel Vergi Mevzuatına ilişkin danışmanlık ve denetim hizmetleri
• Uluslararası Vergi Danışmanlık ve Vergi Planlaması Hizmetleri
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında mali iş ve işlemlerin vergisel
açıdan değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetleri
• Transfer Fiyatlandırması uygulamasına ilişkin danışmanlık, kapsamlı analiz ve raporlama hizmetleri,
• Uygunluk ve Risk denetimi (Due Diligence) hizmetleri
• Mali idare ve mükellef ilişkilerinde (uzlaşma, ihtilaflar vb.) teknik destek hizmetleri

 
   

 

2015 Çalışma İzni Harç tutarları açıklanmıştır. www.csgb.gov.tr .

Yabancıların Türkiye'de alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.