Gerekli hesaplamaların yapılabilmesi için eşya yoğunluğunun tespiti ve analizi yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda eşyanın alınacağı adresten, taşınacağı adrese kadar olan mesafenin tespiti yapılır.

Bu tespit sonucunda eşyalarınızın taşınacağı uygun araç, kişi sayısı ve koruyucu materyaller belirlenmektedir.

2015 Çalışma İzni Harç tutarları açıklanmıştır. www.csgb.gov.tr .

Yabancıların Türkiye'de alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.