Türkiye'de çalışmak ve yerleşik olmak için gerekli makamlardan çalışma ve oturma izinlerinin alınması gerekmektedir. Oturma ve çalışma izinlerinin alınması zorlu ve zaman alan bir süreç olmakla beraber ekip olarak biz, bu sürecin daha verimli ve kolay geçmesi için müşterilerimize destek olmaktayız.

Danışmanlarımız söz konusu izinler için gerekli olan belgelerin temini, izin randevularının alınması, randevular sırasında gerekli desteğin sağlanması, başvuruların yapılması, takibi ve sonlandırılması gibi işlemlerde her zaman müşterilerimizin yanında bulunmakta ve destek olmaktadırlar.

2015 Çalışma İzni Harç tutarları açıklanmıştır. www.csgb.gov.tr .

Yabancıların Türkiye'de alabileceği taşınmazların toplam yüzölçümü 30 hektarı geçemez.